Arbetsrelaterade skador

Hjälper dig med nydebuterad eller långvariga besvär från arbete. Vi hjälper med nydebuterad, långvarig smärtor, funktionsnedsättningar, oro orsakad av smärtor, vanligaste arbetsrelaterade skadorna är från nacke, skuldror, armar och händer som drabbar muskler, nerver och leder. Våran kiropraktor är expert på att diagnosticera och behandla de flesta typer av nerv, muskler, ledbesvär

Lyssna på din kropp

Det är viktigt att lyssna på kroppen och den inre känslan om vad som känns rätt för dig. Det är svårt att ange en klar tidsgräns för när man bör söka hjälp. Men med tidig lokalisering av besväret och med rätt behandling kan smärtcirkeln brytas detta för att undvika utveckling av långvariga smärttillstånd.

Exempel: När en varningslampa börjar blinka i bilen kan man läsa sig till att man inte ska fortsätta köra tex. Den gula oljetryckslampan varnar för stor risk för slitage om man fortsätter körningen, smärta är kroppens varning att något är fel, struntar man i det och fortsätter som vanligt under en längre kan långvariga smärtsyndrom utvecklas som påverkar den psykiska hälsan negativt. En elitidrottare kan välja att tävla trots skador även om de är informerade att det ofta ökade men senare i livet.

Kiropraktorn hjälper den självläkande kroppen

Kiropraktiken utgår från synsättet att om man har försämrad funktion i lederna och muskler kan störa nervsystemet och dess kontrollfunktion Den primära målsättningen vid en kiropraktisk behandling via manipulation och mjukdelsbehandling är att reducera smärta, återställa en normal muskel-led och nervsystemfunktion samt att förbättra kroppens egen läkningsförmåga.

Kiropraktisk behandling

Vi lägger stor vikt vid varje samtal med våra patienter och tror att relationen mellan behandlaren och patienten har lika stor betydelse som metoden. En kiropraktor jobbar under hälso- och sjukvårdslagen och har tystnadsplikt. Undersökning genom att bl a kolla blodtryck och genomgång av kroppens rörelsemönster. Manuell undersökning av leder och muskler för att avgöra orsaken till ditt problem.

Val av behandling

Val av behandling genomförs i samråd med patienten. Via information av olika behandlingsalternativ får patienten möjlighet att välja det alternativ som han eller hon föredrar. För att förebygga arbetsrelaterade skador är ergonomisk rådgivning viktigt. Om patientens problem inte lämpar sig för kiropraktisk behandling eller om undersökningen kräver vidare utredning hänvisar kiropraktorn patienten vidare till lämplig vårdgivare.

Lever du idag med kronisk smärta?

Ett alternativ till att lindra smärta kan vara via kiropraktisk behandling tillsammans med en anpassad träningsform. Det är viktigt att man själv och kiropraktorn har realistiska mål när smärtbehandlingen inleds. Tänk på att All smärta inte kan botas men nästan all smärta kan lindras.

Kiropraktisk behandling för fibromyalgi

Läs mer om behandling av fibromyalgi

Vart vänder jag mig på arbetsplatsen?

Om du får värk i kroppen av arbetet ska du prata med din arbetsgivare, Arbetsgivaren är skyldig att anpassa arbetet efter dina förutsättningar, om ingenting händer kontakta ditt skyddsombud finns det inget skyddsombud kan du kontakta ditt fackförbund.

Bevisa arbetsskada

Viktigt att få skadan dokumenterad, vid arbetsskada sök därför läkare efter olyckan eller att besvären börjar visa sig, Samråd med din läkare om du tror att besvären är en arbetsskada och be om ett intyg. Dokumentera allt som kan ha med skadan att göra Gör en anmälan om arbetsskada hos din Arbetsgivaren, arbetsplatsen är skyldig att anmäla misstänkt arbetsskada till försäkringskassan.