Fibromyalgi

Kiropraktisk behandling kan vara ett bra alternativ för att reducera den svåra smärta, ledstelhet och nedbrytande trötthet som följer med fibromyalgi. Vid fibromyalgi har man en ökad känslighet i kroppen på grund av störningar i nervsystemet. Allmänhälsan och välmående påverkas av individens nervsystem, ett område kiropraktorer är expertutbildade inom. Vår behandling syftar till att påverka nervsystemets smärtreglering.

Ledbehandling

För att minska smärta och öka läkningen justerar vi ryggraden med målsättningen att öka rörligheten och cirkulationen i musklerna. Vi gör denna justering nära patienten med så korta hävarmar som möjligt och stora breda handkontakter, för att skapa ett mjukt tryck. Med snabba stötar får vi dina leder att röra sig.

Myofascial release

En annan metod är myofascial release, en typ av bindvävnads massage för att göra bindvävnaden mera elastisk, ökar blodcirkulationen och släpper spänningar, bindvävnadsmassage kan vara lindrande och effektiv för dig som lider av fibromyalgi.

Vi behandlar patienter med fibromyalgi med varsamhet då denne kan ha låg tröskel mot smärtstimuli i och under huden samt i musklerna. Vi utför färre tester under undersökningen än vanligt och undviker användning av smärtpalpation. Istället lokaliserar vi vart patienten har ont via en utförlig anamnes och via ett samspel mellan terapuepten och patienten.

Viktig information

Viktig information är att patienter med fibromyalgi kan reagera olika på ledjustering och bindvävnads massage därav kan man vid första besöket undvika att behandla flera områden på kroppen samtidigt, Behandlingen måste utgå från enskild patient och tillämpas därefter.

Hitta rätt träningsform

Fibromyalgipatienter upplever en försämring med mer smärta och sjukdomskänsla vid fysisk ansträngning. Vi erbjuder assistans för att hitta en fungerande och skonsam träningsform till patienten utifrån dennes förutsättning.

Ergonomisk rådgivning

Ergonomisk rådgivning för hur du kan använda kroppen på ett mer skonsamt sätt i de dagliga aktiviteterna.

Behandlingsplan och rehabiliteringsplan

I samråd med patienten upprättas en individuellt anpassad behandlings och rehabiliteringsplan, som innefattar en kartläggning av patientens mål i den nuvarande livssituationen och med eventuella behandlingar vid behov.

Läs mer om fibromyalgi

Kontakta din vårcentral för utredning av fibromyalgi om inte diagnosen har ställts av läkare. http://www.vll.se/default.aspx?id=23256&refid=23279

Fibromyalgiföreningen i Skellefteå

Bli medlem i Fibromyalgiföreningen i Skellefteå.