Behandling för nervkompression

Jag behandlar besvär som kan ha uppstått av nerv kompression. Jag undersöker nervens förlopp från nacken ner i armen och ut till fingrarna. Ledjustering av karpaltunneln, handloven, halsryggen och andra leder kan hjälpa personer med karpaltunnelsyndrom. Behandlingen syftar till att förbättra utrymmet så att trycket på nerven minskar.

Vad orsakar karpaltunnelsyndrom?

Karpaltunnelsyndrom uppstår när det sker en kompression av nerven medianus i handen. Det kan även uppstå en kompression av samma nerv i armbågsleden, axlarna och nacken som kan ge liknande problem som vid kompression i handen.

Färgen blå representerar vilka områden som kan påverkas vid karpaltunnelsyndrom.

När ska man söka sig till övrig vård?

Om besvären inte lindras av konservativ behandling ” Utan kirurgi” inom ca 2 månader och besvär kvarstår flera gånger per vecka ska man kontakta en vårdcentral.

Om man hastigt förlorar känseln eller blir svag i handen eller armen ska man söka vård direkt på en akutmottagning eller ringa 112.