Lyssna på din kropp

De allra flesta som får ont behöver inte söka vård då besvären brukar gå över av sig själv, har man långvariga besvär bör man söka vård. Långvarig smärta definieras som smärta som varat längre än 3 månader. Det är svårt att ange en klar tidsgräns för när man bör söka hjälp.

Väntar du på att smärtan skall gå bort av sig själv?

Försöker man vara tapper och stå ut med smärtan gör man ofta sig själv en otjänst. Sök hjälp innan den blir långvarig, har du ont länge kan smärtan bli ännu värre med tiden då smärtsinnet blir allt ömtåligare ju längre man har smärta

Känner du igen dig?

Du kanske exempelvis har försökt utföra aktiviteter, sköta hushållssysslor, jobba i trädgården, göra utflykter med familjen men gradvis slutat med allt detta för att det gör för ont, stämmer detta in på dig behöver du stanna upp och se över din situation. Långsiktig smärta kan innebära lidande på många plan den kan ge så väl fysiska som psykiska problem.

Vart kan man vända sig angående sin smärta

Genom att söka hjälp inom ett tidigt skede har man möjlighet att behandla och lindra värk och smärtor. Hur behandlingen ser ut i detalj beror på individens behov. Man kan få hjälp av tex läkare, psykolog, kurator, sjukgymnast, kiropraktor eller naprapat, men tänk också på att effekten av olika behandlingar kan variera från person till person.

Varför kontakta en kiropraktor vid smärta

I Sverige är långvarig smärta i muskler och skelett den vanligaste diagnosen för sjukskrivningar längre än 30 dagar. Kiropraktorn är expert på att diagnosticera och behandla de flesta typer av nerv, muskel & skelettbesvär. Det finns en rad olika läkemedel för skelett, muskler och leder, som till exempel kan användas mot muskelsmärta, dämpa inflammation i leder med mera, men det är inte alltid som ett läkemedel är bästa alternativet. Kiropraktik är en skonsam behandlingsform och är ett bra alternativ för att undvika en stor del medicinering.

Den självläkande kroppen

Kiropraktiken utgår från synsättet att om man har försämrad funktion i lederna kan det störa nervsystemet och dess kontrollfunktion Den primära målsättningen vid en kiropraktisk behandling är att reducera smärta, återställa en normal muskel-led och nervsystemfunktion samt att förbättra kroppens egen läkningsförmåga.

Smärtutredning av kiropraktor

En intervju görs kring patientens hälsa, sjukdomshistoria och relevanta psykosociala aspekter.

En undersökning kan innehålla:

  • Generell hälsoundersökning
  • Ortopedisk undersökning
  • Neurologisk undersökning
  • Kiropraktisk undersökning.

Om patientens problem inte lämpar sig för kiropraktisk behandling eller om undersökningen kräver vidare utredning hänvisar kiropraktorn patienten vidare till lämplig vårdgivare.

Kiropraktisk behandling

  • Manipulation, speciella handgrepp för att justera låsningar i specifika leder
  • Triggerpunktsbehandling, behandling av punkter i muskler där det finns överkänslighet och smärta
  • Myofascialrelease, bindvävnads massage för att göra bindvävnaden mera elastisk

Lever du idag med kronisk smärta?

Ett alternativ till att lindra smärta kan vara via kiropraktisk behandling tillsammans med en anpassad träningsform. För att stödja människor med långvarigsmärta är vår kiropraktor utbildad inom motivationspsykologi och hjälper människor till motivation att skapa sig en egen plan för ett hälsosammare liv. Det viktiga är att patienten ändrar sitt synsätt på sin smärta och hur den ska hanteras. Att våga röra sig fast att det gör ont. Det är viktigt att man själv och kiropraktorn har realistiska mål när smärtbehandlingen inleds. Tänk på att All smärta inte kan botas men nästan all smärta kan lindras.

Kiropraktisk behandling för fibromyalgi

Läs mer om behandling av fibromyalgi

Smärta av stress

Flera symtom kan uppkomma även vid kortvarig stress men går då fortare över. Varje individ känner sin egen kropp allra bäst och någonstans vet man själv orsaken till sina besvär. Det kan röra sig om yttre arbetsrelaterade orsaker, familjeproblem eller individuella orsaker. Många individer kan själv ställa en stressdiagnos men har du fysiska symtom behövs professionell hjälp.